Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 

1. Deze website wordt geëxploiteerd door Nipponblades vof (hierna te noemen”Nipponblades / wij / ons”). Het is belangrijk dat je deze voorwaarden zorgvuldig leest.

2. Wij bieden diensten aan via deze website en deze diensten worden aan je verstrekt op basis van deze voorwaarden en bepalingen. Houdt er rekening mee dat deze van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers.

2. Prijs

1. De prijzen die worden betaald voor de goederen worden op de website getoond. We proberen ervoor te zorgen dat alle getoonde prijzen op de website kloppend zijn. Het kan voorkomen dat producten niet juist geprijsd zijn. Wanneer de juiste prijs lager is dan de vermelde prijs krijg je een restitutie van het verschil op je rekening gestort. Wanneer de juiste prijs hoger is dan de vermelde prijs zullen wij je op de hoogte stellen van de juiste prijs en je de gelegenheid geven om door te gaan met de bestelling voor de juiste prijs of de order te annuleren.

3. Betaling

1. Er kan worden betaald via Paypal, Ideal of bankoverschrijving.

2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en bezorging als deze binnen Nederland afgeleverd moeten worden. Als de bezorging buiten Nederland plaats zal vinden is het bedrag inclusief levering maar exclusief belasting (zoals BTW van dat land) en overige invoerheffingen bij invoer (indien van toepassing) bij de huidige tarieven van toepassing. Zie hiervoor ook 7.4.

4. Bevestiging van de bestelling

1. Als de bestelling is afgerond, sturen wij je een e-mail om jouw bestelling te bevestigen. Deze e-mail is een orderbevestiging en de acceptatie van jouw bestelling.

2. Jouw bestelling wordt aanvaard en het contract wordt gesloten wanneer het bestelde product wordt verzonden, tenzij de order wordt geannuleerd door jou of door ons.

5. Recht voor jou om je bestelling te annuleren

1. De bestelling kan geannuleerd worden na tien dagen vanaf de datum van ontvangst. Voor meer informatie over het terugsturen van je bestelling bekijk het retour beleid.

2. Voor het annuleren van je bestelling kan je contact met ons opnemen via e-mail: info@nipponblades.com.

6. Annulering door ons

1. Nipponblades behoudt het het recht om jouw bestelling te annuleren, indien:

a. we onvoldoende voorraad hebben om de goederen die je hebt besteld te leveren

b. wij niet leveren in het gebied waar je woonachtig bent

2. Als we afzien van jouw bestelling zullen wij je op de hoogte stellen via e-mail.

7. Levering van goederen

1. Wij leveren de goederen aan het door jouw opgegeven adres.

2. De levering zal na jouw bestelling worden verstuurd. De duur kan variëren afhankelijk van de afleverbestemming, dit zal maximaal 30 dagen zijn.

3. Jij bent de eigenaar van de goederen die je hebt besteld zodra deze zijn afgeleverd.

4. Goederen die buiten Nederland moeten worden afgeleverd kunnen worden onderworpen aan invoerrechten, belastingen en / of douane heffingen. Deze kosten worden geheven zodra het pakket aankomt op zijn bestemming, en moeten worden betaald door de ontvanger. Je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van alle wettelijke invoer. Neem contact op met het landelijke douanekantoor voor meer informatie.

8. Gedragscode

Jij bent verantwoordelijk voor alles wat je verzendt of ontvangt van, naar of via onze website. Het is niet toegestaan om onze website of een van onze diensten voor een doel te gebruiken dat onwettig, lasterlijk, aanstootgevend of schadelijk is. Anders dan uitdrukkelijk toegestaan, door ons, is het niet toegestaan om onze website te gebruiken voor het ontplooien van commerciële activiteiten in welke vorm dan ook.

9. Eigendomsrechten en licenties

Alle teksten, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video’s, pagina-indeling, het ontwerp en ander materiaal dat is opgenomen op onze website of deel uitmaakt van onze diensten, wordt beschermd door onze auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. We zijn eigenaar of bezitten het recht om gebruik te maken van de licentie en alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van alle auteursrechten, octrooien, merken en bedrijfsgeheimen). Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten, te wijzigen, kopiëren, opslaan, publiceren, verhuren, in licentie, te verkopen of op enigerlei wijze te verspreiden.

10. Merk informatie

Alle handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s gebruikt op deze website zijn het eigendom van hun eigenaars. Je gaat ermee akkoord hier geen gebruik van te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

11. Advertenties en promoties

Wij kunnen gebruik maken van onze website of de correspondentie die wij sturen om reclame te maken voor onze producten en diensten die wij aanbieden of die een van onze dochterondernemingen aanbiedt.

12. Externe links

Wij of derden partijen kunnen links aanbieden aan andere websites of bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites, of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt door het bezoeken van deze websites. Als je besluit om gebruik te maken van deze websites is dit op eigen risico.

13. Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord Nipponblades schadeloos te stellen en vrij te waren van en tegen alle claims, acties of eisen (met inbegrip van eventuele hieruit voorkomende juridische kosten) als gevolg van misbruik van onze website of inbreuk op deze voorwaarden.

14. Beperking van aansprakelijkheid

1. Zover het binnen de wet is, zijn wij niet aansprakelijk voor claims, verliezen en/of schade van welke aard dan ook ten gevolge van: (a) je gebruik of de onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken, (b) de diensten die wij bieden (behalve waar wij uitdrukkelijk vermelden dat we verantwoordelijkheden of verplichtingen hebben in deze algemene voorwaarden). (c) onbevoegde toegang tot wijzigingen van uw transmissies of gegevens; (d) verklaringen of gedrag van derden. Je gaat ermee akkoord dat Nipponblades in geen geval aansprakelijk is voor enig verlies van winst, goodwill, verlies van omzet, verlies van gegevens of enige andere indirecte of gevolgschade of schade dan ook.

2. Indien de goederen die wij leveren niet zijn wat je besteld of beschadigd of defect zijn of de levering van een onjuiste hoeveelheid geldt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u tenzij u ons hiervan binnen 3 werkdagen na de levering van de goederen via de e-mail op de hoogte brengt.

3. Als je de door jouw bestelde goederen niet binnen 30 dagen na bestelling hebt ontvangen moet je meteen contact met ons op nemen. Wij zullen proberen het probleem op een van de onderstaande manieren op te lossen:

a. alsnog de bestelde goederen te leveren;

b. terugbetaling van het door jouw betaalde bedrag.

4. Jij bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving en het verkrijgen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten, de invoer of andere vergunningen om goederen te kopen van onze site. De in- of uitvoer van onze goederen kan worden verboden door bepaalde nationale wetten. Wij maken geen vertegenwoordiging en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de uitvoer of invoer van de goederen die je koopt.

5. Niettegenstaande het voorgaande, niets in deze voorwaarden is bedoeld om eventuele rechten die je hebt als consument te beperken. De lokale wetgeving of andere wettelijke rechten kunnen niet worden uitgesloten.

15. Gebruik en opslag

Wij zijn gerechtigd om materiaal te verwijderen op elk gewenst moment en wij zijn niet aansprakelijk voor het verwijderen of niet op te slaan van materiaal die je naar ons verstuurt per post of e-mail.

16. Schorsing en beëindiging

We kunnen onze website of onze diensten ten allen tijde beëindigen, wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enig derde partij voor enig verlies of schade geleden als gevolg van een dergelijke opschorting en/of beëindiging.

17. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim, schade, vertraging of defect van goederen die je hebt besteld, dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheden buiten onze redelijke controle.

18. Ongeldigheid

Als enig onderdeel van deze voorwaarden niet uitvoerbaar is (met inbegrip van een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid uitsluiten voor jou) dan tast dit de afdwingbaarheid van enig ander onderdeel van deze voorwaarden niet aan.

19. Privacy

U erkent en aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

20. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze huidige website prijzen, contactgegevens, retour beleid en privacy beleid, vermeld het geheel van onze overeenkomst met betrekking tot de levering van de goederen aan jou door ons. Niets gezegd door een persoon die de verkoop namens ons doet moet worden opgevat als een variatie van deze bepalingen en voorwaarden of als een erkende representatie over de aard of de kwaliteit van goederen te koop aangeboden door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Wij raden je aan een afdruk te maken van deze voorwaarden en voorwaarden voor toekomstige referentie. Als je nog vragen hebt neem dan contact met ons op.